Blog Money / Slovník pojmov / Nepriame dane

Nepriama daň predstavuje spolu s priamou daňou dva základné typy daní v SR. Platcom nepriamej dane nie je dopredu známa a určená konkrétna osoba.

Napríklad zamestnankyňa Alena nakupuje každý týždeň vo veľkom supermarkete. Pri nákupe platí okrem ceny tovaru aj daň z pridanej hodnoty, ktorú následne odovzdá supermarket. V tomto prípade je platcom dane supermarket – odvedie štátu peniaze od poplatníka (Aleny), ktorá daň uhradila.

K nepriamym daniam patrí:

  • DPH,
  • spotrebná daň,
  • daň z poistenia.
Späť na slovník pojmov