Blog Money / Slovník pojmov / Nezdaniteľné časti základu dane

Nezdaniteľné časti základu dane sú položky, ktoré znižujú váš základ dane.

Základ dane je čiastka, z ktorej sa počíta výška vašej dane z príjmov. Keď si základ dane pomocou nezdaniteľných častí základu dane znížite, je to pre vás výhodné – platíte nižšiu daň.

Medzi nezdaniteľné časti základu dane patria:

  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
  • nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela),
  • nezdaniteľná časť základu dane v podobe príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie.

Pri všetkých nezdaniteľných častiach základu dane je stanovená maximálna čiastka, ktorú si môžete uplatniť. Nezdaniteľné časti základu dane si uplatňujete v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane, ak ste zamestnancom. Jedine nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka si ako zamestnanec môžete u svojho zamestnávateľa uplatňovať mesačne vo výške 1/12.

Prečítajte si viac v tomto článku.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Obchodný majetok