Obchodný majetok

Čo je to obchodný majetok?

Obchodný majetok podnikateľa – fyzickej osoby – je súhrn všetkých vecí, pohľadávok a iných práv a peňažne oceniteľných hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a sú určené pre jeho podnikanie = sú uvedené v daňovej evidencii alebo účtovníctve.

Obchodný majetok podnikateľa – právnickej osoby, je všetok majetok, ktorý tejto právnickej osobe patrí.