Blog Money / Slovník pojmov / Obchodný zákonník

Obchodný zákonník je zákon, ktorý všeobecne upravuje podnikanie a podnikateľské prostredie. Určuje formy obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a jednoduchá spoločnosť na akcie).

Každý typ obchodnej spoločnosti má svoje vlastné povinnosti a charakteristiky.

Späť na slovník pojmov