Blog Money / Slovník pojmov / Daň z príjmov fyzických osôb

Dane z príjmov fyzických osôb patria do skupiny priamych daní a špecifikuje ich zákon o daniach z príjmov. Daň z príjmov fyzických osôb sa vzťahuje na fyzické osoby, ktoré majú trvalých pobyt v Slovenskej republike alebo sa tam zvyčajne zdržiavajú. Ich povinnosťou je platiť daň z príjmov, ktoré im plynú v Slovenskej republike a v zahraničí.

Daň z príjmov fyzických osôb sa vzťahuje na:

  • príjmy zo závislej činnosti,
  • príjmy z podnikania z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  • príjmy z kapitálového majetku
  • a ostatné príjmy, napríklad príjmy z príležitostných činností.

V podrobnom článku zistíte, kto má nárok na sadzbu dane z príjmov 15 %.

Späť na slovník pojmov