Daň z príjmov právnických osôb

Čo sú to dane z príjmov právnických osôb?

Patrí do skupiny priamych daní a najčastejšie ich zo svojich výnosov platia právnické osoby, organizačné zložky štátu či rôzne fondy a občianske združenia.

Podrobnosti o výnimkách, sadzbe a výpočte dane alebo o zdaňovacom období špecifikuje zákon o daniach z príjmov.