Blog Money / Slovník pojmov / Zákon o dani z príjmov

Tento zákon definuje príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov fyzických a právnických osôb. V prípade fyzických osôb sú to hlavne príjmy zo:

  • závislej činnosti,
  • z podnikania a samostatnej zárobkovej činnosti
  • alebo z kapitálového majetku.

Pri právnických osobách je rozsah zdanenia závislý od typu právnickej osoby. Špeciálne pravidlá platia napr. pre správcovské spoločnosti, investičné fondy, spoločnosti nezaložené na podnikanie a pod.

Zákon o dani z príjmov určuje, kto má povinnosť podať daňové priznanie, sadzby dane a tiež stanovuje rozsah daňového zvýhodnenia (nezdaniteľné sumy a daňové bonusy pre fyzické osoby a pod).

Späť na slovník pojmov