Blog Money / Slovník pojmov / Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. predtým upravoval ochranu osobných údajov a činnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V roku 2018 bol tento zákon zrušený a nahradil ho nový zákon o ochrane osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z.). Tento zákon reaguje na európsku legislatívu GDPR a stanovuje, ako sa bude aplikovať v Slovenskej republike.

Zákon sa týka všetkých, ktorí pracujú s osobnými údajmi ďalších ľudí. Najčastejšie sú to zamestnávatelia, firmy a inštitúcie, ktoré spracovávajú osobné údaje svojich zákazníkov a potenciálnych klientov.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Zákon o účtovníctve