Blog Money / Slovník pojmov / Zákon o účtovníctve

Zákon o účtovníctve definuje postupy účtovania a vedenia účtovníctva v SR. Vzťahuje sa na účtovné jednotky, ktorými sú napr.:

  • právnické osoby so sídlom v SR,
  • právnické osoby so sídlom v zahraničí, ktoré na Slovensku podnikajú,
  • fyzické osoby.

Účtovné jednotky môžu viesť v závislosti od typu – jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. Zákon o účtovníctve určuje presné náležitosti účtovného dokladu, záznamu a účtovnej knihy.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Zálohová faktúra