Zálohová faktúra

Čo je to zálohová faktúra?

Zálohová faktúra – podobne ako proforma faktúra, nie je účtovným ani daňovým dokladom. Dodávateľ ju vystavuje obvykle pred väčšou zákazkou, kedy po odberateľovi žiada, aby časť peňazí za tovar alebo službu zaplatil dopredu.

Až po zaplatení zálohovej faktúry, resp. pripísaní peňazí na účet, vystavuje dodávateľ klasickú faktúru – daňový doklad, ktorý si obe strany dajú do účtovníctva.