Priame dane

Čo sú to priame dane?

Priama daň predstavuje spolu s nepriamou daňou dva základné typy daní v SR. Platcom priamej dane je vždy vopred známa konkrétna osoba alebo daňový subjekt.

Priame dane zaťažujú fyzické a právnické osoby, vyrubujú sa z príjmu alebo majetku osôb.

K priamym daniam patrí:

  • daň z príjmov právnických osôb,
  • daň z príjmov fyzických osôb,
  • daň z nehnuteľnosti,
  • daň z motorových vozidiel.