Blog Money / Slovník pojmov / Priemerná mzda

Priemerná mzda je priemerom hrubých miezd zamestnancov v Slovenskej republike. Počíta ju Štatistický úrad Slovenskej republiky na základe informácií z podnikového výkazníctva. 

Priemerná mzda sa počíta zo základných miezd, platov (označenie pre mzdu v štátnej sfére), prémií, odmien, príplatkov, doplatkov a ďalších zložiek mzdy. 

Výška priemernej mzdy ovplyvňuje napríklad: 

  • minimálnu výšku odvodov SZČO na zdravotné a sociálne poistenie, 
  • alebo výšku minimálnej mzdy, ak sa na nej nedohodnú zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov. 

S priemernou mzdou súvisia pojmy minimálna mzda a minimálny mzdový nárok.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Proforma faktúra