Blog Money / Slovník pojmov / Proforma faktúra

Proforma faktúra – na rozdiel od klasickej faktúry – nie je účtovným ani daňovým dokladom. Dodávateľ túto faktúru vystavuje a posiela odberateľovi ešte predtým, než dodá tovar alebo službu.

Proforma faktúra slúži ako cenová ponuka alebo výzva k úhrade preddavku. Údaje na faktúre majú iba informatívny charakter a slúžia ako podklad pre rozhodnutie o zatvorení obchodu. Klasická faktúra – účtovný doklad nasleduje až neskôr.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Projektové riadenie