Projektové riadenie

Čo je projektové riadenie?

Projektové riadenie slúži k naplánovaniu činnosti, ktoré je potrebné realizovať, aby sa v požadovanom termíne a s zodpovedajúcimi nákladmi dosiahli naplánované ciele.

Typický projektový manažér rozdelí väčšiu úlohu na dielčie činnosti, deleguje tieto činnosti medzi zamestnancov, stanovuje priority, určuje termíny a stráži náklady.