Blog Money / Slovník pojmov / Sadzby DPH

DPH, čiže daň z pridanej hodnoty, predstavuje kľúčový príjem štátneho rozpočtu. Platitelia DPH majú povinnosť odvádzať túto daň z predaja svojho tovaru alebo služieb. DPH v podstate odvádzajú podnikatelia z rozdielu medzi cenou, za ktorú tovar nakúpia, a cenou, za ktorú ho predajú. 

Výška DPH nie je v Slovenskej republike jednotná. Rozdeľuje sa do troch sadzieb: 

  • základná sadzba vo výške 20 %, 
  • prvá znížená sadzba vo výške 10 % 
  • a druhá znížená sadzba vo výške 5 %.

Do prvej zníženej sadzby typicky spadajú niektoré potraviny, knihy, noviny, časopisy, lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky či ubytovacie služby. 

Druhá znížená sadzba je vyhradená pre dodanie stavby, prípadne jej obnovy alebo prestavby, ak spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu.

Späť na slovník pojmov