Blog Money / Slovník pojmov / Dlhodobý finančný majetok