Dlhodobý finančný majetok

Čo je to dlhodobý finančný majetok?

Dlhodobý finančný majetok (DFM) je majetok, ktorý firme slúži dlhšie ako jeden rok a neslúži k prevádzkovej činnosti – jeho cieľom je budúci výnos.

Do DFM patria cenné papiere, dlhopisy, obchodné podiely, pôžičky iným podnikom zo splatnosťou dlhšou ako rok alebo termínované vklady s dobou dlhšou než rok.