Dlhodobý nehmotný majetok

Čo je to dlhodobý nehmotný majetok?

Dlhodobý nehmotný majetok (DNHM) je majetok, ktorý firme slúži dlhšie ako jeden rok, má nehmotnú povahu a jeho vstupná cena je viac ako 2 400 Eur.

Do DNHM patrí softvér (programové vybavenie počítačov), oceniteľné práva (know-how, licencie), výsledky výskumnej činnosti (technologické postupy, recepty).