Blog Money / Slovník pojmov / Dobropis (opravný daňový doklad)