Dobropis (opravný daňový doklad)

Čo je to dobropis?

Dobropis je faktúra, ktorou dodávateľ znižuje alebo úplne nuluje už skôr vyúčtovanú pohľadávku voči odberateľovi. Napríklad z dôvodu reklamácie či vrátenia tovaru.

Laicky povedané dobropis je „záporná faktúra“, pretože sa tým znižuje (alebo nuluje) už skôr vystavená faktúra – daňový doklad. Dobropis je opakom ťarchopisu.