Ťarchopis (opravná faktúra)

Čo je to ťarchopis?

Ťarchopis je opravná faktúra (daňový doklad), ktorým dodávateľ navyšuje už skôr vyúčtovanú pohľadávku voči odberateľovi. Napríklad z dôvodu nadpráce.

Ťarchopis je opakom dobropisu.