Blog Money / Slovník pojmov / Technické zhodnotenie majetku

Technické zhodnotenie majetku je stavebná úprava, rekonštrukcia alebo modernizácia dlhodobého majetku v hodnote vyššej ako 1 700 Eur, po ktorom má majetok lepšie technické parametre, vybavenie alebo využitie než predtým.

V praxi si musí účtovná jednotka dávať veľký pozor na rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou. Pokiaľ firma vďaka stavebnej úprave iba navráti majetok do pôvodného stavu, zrealizovala opravu. Pokiaľ ale zvýši jeho hodnotu, musí to účtovať ako technické zhodnotenie.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Účtová osnova