Dodatočný kontrolný výkaz

Čo je to dodatočný kontrolný výkaz?

Ak fyzická alebo právnická osoba objaví chybu v kontrolnom výkaze až po povinnom termíne podania hlásenia, opraví ju v tzv. dodatočnom kontrolnom výkaze.