Skryť menu
Skryť formulár

Dodatočný súhrnný výkaz

Čo je to dodatočný súhrnný výkaz?

Ak osoba, ktorá je povinná odovzdať súhrnný výkaz (platiteľ DPH, osoba registrovaná pre daň alebo daňový zástupca) nájde v súhrnnom výkaze chybu, musí ju opraviť. Ak nájde chybu po termíne na podanie riadneho súhrnného výkazu, potom je povinný podať dodatočný súhrnný výkaz.