Dodatočný súhrnný výkaz

Čo je to dodatočný súhrnný výkaz?

Ak osoba, ktorá je povinná odovzdať súhrnný výkaz (platiteľ DPH, osoba registrovaná pre daň alebo daňový zástupca) nájde v súhrnnom výkaze chybu, musí ju opraviť. Ak nájde chybu po termíne na podanie riadneho súhrnného výkazu, potom je povinný podať dodatočný súhrnný výkaz.