Blog Money / Slovník pojmov / Drobný hmotný majetok