Drobný hmotný majetok

Čo je to drobný hmotný majetok?

Drobný hmotný majetok je taký majetok, ktorého vstupná cena je najviac 1 700 Eur a nespĺňa preto požiadavky pre zaradenie do dlhodobého hmotného alebo nehmotného majetku.

Typickými zástupcami drobného hmotného majetku sú počítače alebo notebooky.