Finančná správa pripravila projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy – eKasa. Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy finančnej správy (v podobe VRP) dobrovoľne, po novom bude online pripojenie na finančnú správu povinné.

Z elektronických registračných pokladník (ERP) sa stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP. Podnikatelia sa k systému eKasa celoplošne pripoja k 1.7.2019, pričom platí, že pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019 do 30.6.2019.

Dovtedy sa na nové podmienky musia pripraviť nielen výrobcovia, ale aj podnikatelia.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Ekonomický systém