Ekonomický systém

Čo je to ekonomický systém?

Ekonomický systém je informačný systém zostavený z jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, faktúr, objednávok, skladovej evidencie, miezd alebo napríklad aj z knihy jázd.

Ekonomický systém môže mať podobu jednoduchých tabuliek alebo prepracovaného účtovného či ERP systému. Stále záleží na tom, koľko ekonomických dát musí firma spracovávať.