Elektronická registračná pokladnica (ERP)

Čo je to elektronická registračná pokladnica (ERP)?

ERP musia používať podnikatelia, ak prijímajú tržby v hotovosti do 30.6.2019, po tomto termíne ju musia nahradiť online registračnou pokladnicou (ORP). Používanie elektronickej registračnej pokladnice sa týka predaja tovaru alebo zákonom vymedzených služieb.