Blog Money / Slovník pojmov / Elektronická schránka

Elektronická schránka je elektronické úložisko, ktoré slúži na rýchlu výmenu dokumentov medzi fyzickými alebo právnickými osobami a úradmi. Po aktivovaní elektronickej schránky sú štátne inštitúcie povinné komunikovať s vami prostredníctvom nej.

Zákonnú povinnosť aktivovať si elektronickú schránku majú orgány verejnej moci a právnické osoby. Pre všetkých ostatných je aktivácia elektronickej schránky dobrovoľná. 

Viac informácií o elektronickej schránke nájdete v samostatnom článku. Prečítajte si tiež návod, ako si aktivovať elektronickú schránku krok za krokom.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Elektronický podpis