Blog Money / Slovník pojmov / Elektronický podpis

Elektronický podpis v online svete nahrádza vlastnoručný podpis a slúži na overenie totožnosti odosielateľa. Pokiaľ vám príde e-mail, nemáte 100 % istotu, že ho skutočne odoslal ten, kto je pod ním podpísaný. Niekto totiž mohol napadnúť jeho e-mailovú schránku a e-mail podvrhnúť.

Práve preto vznikli elektronické podpisy. Pokiaľ ho na dokumente vidíte, viete, že správa skutočne pochádza od daného odosielateľa.

V praxi elektronické podpisy vyzerajú rôzne. Niektoré vložia priamo do dokumentu informáciu o elektronickom podpise, pri iných sa iba zobrazí ikona elektronického podpisu.

Po nabehnutí na ňu uvidíte viac informácií.

V niektorých prípadoch elektronický podpis vôbec nemusí byť na prvý pohľad viditeľný. Primárne ide totiž o „neviditeľné“ dáta, ktoré sú pridané k dokumentu a ktoré k nemu mohol pripojiť iba majiteľ podpisového certifikátu.

Zriadenie a používanie elektronického podpisu je dobrovoľné. V Slovenskej republike existuje niekoľko kvalifikovaných poskytovateľov, ktorí sú oprávnení vydávať certifikáty pre elektronické podpisovanie. Elektronický podpis si môžete zriadiť aj v občianskom preukaze s elektronickým čipom (eID). Získanie certifikátov pre vytváranie elektronického podpisu s občianskym preukazom je bezplatné. Môžete si ich dať do občianskeho preukazu nahrať na polícii.

Dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom má rovnakú váhu ako dokument podpísaný vlastnoručným podpisom. A ak je k takémuto podpisu zároveň pripojená aj kvalifikovaná elektronická časová pečiatka, tak má takýto dokument rovnakú váhu ako dokument podpísaný vlastnoručným podpisom s osvedčenou pravosťou podpisu.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: ERP