ERP (z anglického Enterprise Resource Planning), slovenský plánovanie podnikových zdrojov, je spôsob, ktorým firma riadi a integruje všetky firemné dáta z oblastí financií, personalistiky, výroby, predaja alebo napríklad marketingu na jediné miesto – do ERP systému.

Výhodou ERP oproti iným prístupom je, že pracuje so všetkými dátami z firmy: zo všetkých jej pobočiek i zo všetkých jej divízií. Vrcholový management tak má prehľad o všetkom, čo sa vo firme deje a môže na základe toho prijímať kvalifikované rozhodnutia.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: ERP systém