ERP systém

Čo je to ERP systém?

ERP systém je informačný systém, do ktorého firma zapisuje všetky dáta z oblastí financií, personalistiky, výroby, predaja alebo napríklad marketingu.

Oproti iným informačným systémom má ERP systém najväčšiu výhodu v tom, že združuje všetky dáta zo všetkých pobočiek firmy. Vrcholový management má tak prehľad o všetkom, čo sa vo firme deje a môže vďaka tomu prijímať kvalifikovanejšie rozhodnutia.