Blog Money / Slovník pojmov / Konsolidovaná účtovná závierka

Konsolidovanú účtovnú závierku zostavuje v kapitálovo prepojených obchodných spoločnostiach materská účtovná jednotka, tzn. že v danej spoločnosti uplatňuje rozhodujúci vplyv. Konsolidovaná účtovná závierka je prezentáciou finančnej situácie a výsledku hospodárenia celej skupiny.

Materská účtovná jednotka ju zostavuje podľa metód a zásad ustanovených osobitnými predpismi.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Kontrolný výkaz DPH