Blog Money / Slovník pojmov / Kontrolný výkaz DPH

Všetci platitelia DPH majú od začiatku roka 2014 povinnosť podávať kontrolný výkaz.

V Kontrolnom výkaze sa uvádzajú podrobné informácie o prijatých a vystavených faktúrach, pri ktorých platiteľovi vznikla daňová povinnosť alebo si uplatňuje odpočítanie DPH. Kontrolný výkaz sa podáva v rovnakých termínoch ako Daňové priznanie k DPH to znamená do 25. dňa nasledujúceho mesiaca (pri mesačných platiteľoch DPH), resp. do 25 dňa po skončení štvrťroku (platí pre štvrťročných platiteľov DPH).

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Likvidita