Blog Money / Slovník pojmov / Manažérske účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo odovzdáva informácie vedúcim pracovníkom k efektívnemu riadeniu podniku ako celku aj jeho jednotlivých stredísk. Na rozdiel od finančného účtovníctva sleduje predovšetkým náklady, výnosy a zisky a pracuje s podrobnejšími informáciami. Tie potom pomocou grafov a analýz môže použiť podnikový manažment na rozhodnutie: 

  • za akú cenu a komu výrobky predávať, 
  • aké výrobky a v akom množstve vyrábať, 
  • do čoho by firma mala investovať 
  • alebo od koho a za akú cenu nakupovať vstupné materiály.

Manažérske účtovníctvo poskytuje informácie finančnému účtovníkovi, ďalej poskytuje informácie o hospodárskej situácii podniku a tiež eviduje vznik nákladov. Tie potom účtovník podľa ich účelu a druhu na základe nastavených štandardov sleduje, aby ich podnik či stredisko neprekračovalo.

Sledovať účtovníctvo vám pomôže účtovný program Money S3. Vyskúšať si ho môžete zadarmo.

Späť na slovník pojmov