Mikro účtovná jednotka

Čo je to mikro účtovná jednotka?

Do veľkostnej skupiny mikro účtovnej jednotky sa zatriedi účtovná jednotka, ktorá spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:

  1. celková suma majetku nepresiahla 350 000 Eur,
  2. čistý obrat nepresiahol 700 000 Eur,
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.