Skryť menu
Skryť formulár

Mimoriadna účtovná závierka

Čo je to mimoriadna účtovná závierka?

Mimoriadna účtovná závierka spĺňa rovnaké náležitosti ako klasická riadna účtovná závierka. Účtovná jednotka, ju ale nezostavuje na konci účtovného obdobia. Zákon o účtovníctve stanovuje, kedy je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Sú to napríklad situácie keď dôjde k zániku spoločnosti, k vstupu do likvidácie, konkurzu k zrušeniu účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčenie, splynutie,...).