Blog Money / Slovník pojmov / Mimoriadna účtovná závierka

Mimoriadna účtovná závierka spĺňa rovnaké náležitosti ako klasická riadna účtovná závierka. Účtovná jednotka, ju ale nezostavuje na konci účtovného obdobia. Zákon o účtovníctve stanovuje, kedy je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Sú to napríklad situácie keď dôjde k zániku spoločnosti, k vstupu do likvidácie, konkurzu k zrušeniu účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčenie, splynutie,…).

So zostavením mimoriadnej účtovnej závierky vám pomôže účtovný program Money S3. Vyskúšať si ho môžete zadarmo.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Minimálna mzda