Mimoriadna účtovná závierka

Čo je to mimoriadna účtovná závierka?

Mimoriadna účtovná závierka spĺňa rovnaké náležitosti ako klasická riadna účtovná závierka. Účtovná jednotka, ju ale nezostavuje na konci účtovného obdobia. Zákon o účtovníctve stanovuje, kedy je potrebné zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku. Sú to napríklad situácie keď dôjde k zániku spoločnosti, k vstupu do likvidácie, konkurzu k zrušeniu účtovnej jednotky bez likvidácie (zlúčenie, splynutie,...).