Blog Money / Slovník pojmov / Minimálny mzdový nárok

Minimálny mzdový nárok stanovuje najnižšiu možnú mzdu pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta (rôzne profesie). Tie sú rozdelené do šiestich skupín podľa zložitosti, namáhavosti a zodpovednosti. Minimálny mzdový nárok platí pre zamestnancov, ktorí nemajú mzdu dojednanú kolektívnou zmluvou.

Nepleťte si tento termín s minimálnou mzdou. Tá stanovuje najnižšiu prípustnú mzdu. To znamená, že minimálny mzdový nárok je spravidla vyšší ako minimálna mzda (nikdy nemôže byť nižší).

Pokiaľ zamestnancom vyplácate nižšiu mzdu ako je mzda v sume minimálneho mzdového nároku, môže vás pokutovať inšpekcia práce.

Informáciu o aktuálnej výške minimálneho mzdového nároku pre jednotlivé stupne náročnosti práce nájdete v tomto článku.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Nehnuteľný majetok