Nehnuteľný majetok

Čo je to nehnuteľný majetok?

Nehnuteľný majetok je taký majetok, ktorý je pevne spojený s pôdou a nedá sa s ním pohybovať, tzn. pozemky, budovy alebo miestnosti v budovách.