Blog Money / Slovník pojmov / Online registračná pokladnica (ORP)

Je súbor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska, certifikovaných Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“), hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom eKasa prostredníctvom integračného rozhrania zverejneného finančným riaditeľstvom na webovom sídle, a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa zákona č. 289/2008 Z. z.

Späť na slovník pojmov