Opravné súhrnné hlásenie

Čo je to opravný súhrnný výkaz?

Opravný súhrnný výkaz podáva osoba, ak pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu zistí, že údaje uvedené v podanom súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne.