Blog Money / Slovník pojmov / Opravné súhrnné hlásenie