Opravný kontrolný výkaz

Čo je to opravný kontrolný výkaz?

Kontrolný výkaz má striktné termíny odovzdania. Ak ho platiteľ DPH zistí chybu v podanom riadnom výkaze ešte pred uplynutím termínu na podanie výkazu, potom podáva tzv. opravný kontrolný výkaz. V ňom uvedie úplné údaje, tak ako v riadnom kontrolnom výkaze.