Pokladničný program

Čo je to online pokladničný program?

Pokladničný program je program online registračnej pokladnice, ktorý zabezpečuje splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2.