Blog Money / Slovník pojmov / Portál finančnej správy

http://www.slovensko.sk/  

Portál finančnej správy je online portál, ktorý slúži na komunikáciu s daňovým úradom a umožňuje elektronickú správu daní. Portál finančnej správy nájdete na adrese financnasprava.sk. V hlavičke portálu uvidíte názov Prihlásenie. Po prihlásení s občianskym preukazom s elektronickým čipom (eID) alebo s identifikátorom a heslom sa dostanete do osobnej internetovej zóny. 

Osobná internetová zóna na portáli finančnej správy sa skladá z niekoľkých častí:

1. História komunikácie

V tejto časti nájdete všetky vami odoslané dokumenty (napríklad daňové priznania) a potvrdenia o odoslaných dokumentoch, prípadne neúspešne odoslané dokumenty.

2. Katalógy

V tejto časti môžete elektronicky vyplniť rôzne formuláre, napríklad: 

  • priznanie k dani z príjmov, 
  • priznanie k DPH, 
  • kontrolný výkaz, 
  • súhrnný výkaz.

3. Koncepty

Nachádzajú sa tu vami rozpracované formuláre, ktoré ste začali vyplňovať, ale ešte ste ich daňovému úradu neodoslali. Sú tu pre vás uložené a môžete v nich kedykoľvek pokračovať.

4. Schránka správ

Schránka správ obsahuje správy, ktoré ste dostali od daňového úradu alebo vám ich automaticky poslal portál finančnej správy, pričom sú roztriedené podľa toho, či ide o úradné dokumenty, úradné oznámenia, upozornenia alebo informácie.

5. Autorizácia a zastupovanie

Prístup do vašej osobnej internetovej zóny môžete umožniť aj iným osobám, napríklad vašej účtovníčke, aby za vás podávala priznania, výkazy a prehľady. V takom prípade potom v tejto časti uvidíte zoznam osôb, ktoré majú prístup do vašej osobnej internetovej zóny, prípadne ak naopak niekto vám udelil prístup do svojej osobnej internetovej zóny, tak aj to uvidíte práve v tejto časti.

6. Profil používateľa

Táto časť umožňuje pozrieť si základné údaje a vykonať napríklad zmenu e-mailu, telefónneho čísla, hesla, prípadne nastaviť e-mailové notifikácie na prichádzajúce správy.

7. Informácie o subjekte

Informácie o subjekte je časť, v ktorej môžete vykonať zmenu alebo opravu údajov, pod akými vás eviduje daňový úrad (napríklad zmena adresy sídla). Taktiež je tu možné pozrieť si zoznam daní, pre ktoré ste na daňovom úrade registrovaný.

8. Osobný účet

V tejto časti nájdete výpis z osobného účtu daňového subjektu (saldokonto), čiže môžete vidieť, či náhodou pri niektorej dani daňovému úradu nedlžíte nejakú sumu alebo naopak nemáte preplatok. Prípadne, ak ste nesprávnym spôsobom označili platbu nejakej dane, nájdete ju tu medzi nepriradenými platbami.

9. Spis subjektu

Nachádza sa tu váš spis v rozsahu dokumentov, ktoré ste v elektronickej alebo listinnej forme doručili daňovému úradu a súčasne aj tých, ktoré naopak daňový úrad doručil vám.

10. Autorizované služby

Toto miesto osobnej internetovej zóny je len odkazom na externé služby týkajúce sa clá a daní, napr. vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ, pokladnica eKasa. 

Späť na slovník pojmov