Blog Money / Slovník pojmov / Súhlas dotknutej osoby