Účtovná jednotka

Čo je to účtovná jednotka?

Účtovná jednotka je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba na území SR, ktorá vedie účtovníctvo.

Medzi účtovné jednotky patria právnické osoby so sídlom na území SR, zahraničné osoby podnikajúce na území SR, fyzické osoby zapísané v obchodnom registri, fyzické osoby, ktoré sa rozhodli viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo dobrovoľne.