Účtovné súvzťažnosti

Čo sú to účtovné súvzťažnosti?

Účtovné súvzťažnosti sú pomôckou pre účtovníkov. Tí majú súvzťažnosti po ruke obvykle v podobe svojich poznámok, interných dokumentov, knihy alebo e-booku.

Účtovné súvzťažnosti vysvetľujú konkrétne príklady účtovania. Hovoria, ako presne zaúčtovať rôzne skutočnosti, napr. na ktorej strane účtu alebo na ktoré účty.

Účtovné súvzťažnosti pomáhajú nielen pri účtovaní nových účtovných operácií, ale napr. slúžia na kontrolu, keď si účtovník nie je istý správnosťou svojho postupu.