Účtovný denník

Čo je to účtovný denník?

Účtovný denník je jednou z hlavných účtovných kníh. Jeho vedenie nariaďuje zákon o účtovníctve.

Účtovné jednotky (právnické a fyzické osoby a organizačné zložky štátu) vedú v denníku zoznam všetkých svojich účtovných záznamov. Základným účtovným záznamom je účtovný doklad.

V účtovnom denníku sa záznamy zapisujú chronologicky – teda podľa dátumu, kedy vznikol účtovný záznam. Vďaka tomu je účtovný denník veľmi užitočný napríklad pri vyhľadávaní chyby a predovšetkým pri vypĺňaní hlavnej knihy.