Blog Money / Slovník pojmov / Účtovný denník

Účtovný denník je jednou z účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva. Jeho vedenie nariaďuje zákon o účtovníctve.

Účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, vedú v denníku zoznam všetkých svojich účtovných zápisov. V zásade sa účtovný zápis uskutočňuje na základe účtovného dokladu.

V účtovnom denníku sa zápisy usporadúvajú chronologicky – teda podľa dátumu, kedy vznikol účtovný zápis. Vďaka tomu je účtovný denník veľmi užitočný napríklad pri vyhľadávaní chyby a predovšetkým pri vyplňovaní hlavnej knihy.

Súvisiaci článok:

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Účtovný doklad