Unikátny identifikátor kupujúceho (UIK)

Čo je to unikátny identifikátor kupujúceho?

Je číselný znak alebo alfanumerický reťazec slúžiaci na identifikáciu kupujúceho (napr. daňové identifikačné číslo/DIČ). Ide o nepovinný údaj uvádzaný na pokladničnom doklade, ktorý musí byť predložený kupujúcim ešte pred zaevidovaním tržby v online registračnej pokladnici.