Skryť menu
Skryť formulár

Virtuálna registračná pokladnica (VRP)

Čo je to virtuálna registračná pokladnica (VRP)?

VRP je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktoré je prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke FR SR bezplatne, a ktoré komunikuje prostredníctvom koncového zariadenia a je poskytované výlučne prostredníctvom mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle. Koncovým zariadením je elektronické zariadenie (počítač, notebook, smartfón, tlačiareň), ktoré umožňuje prístup do prostredia VRP a tlač dokladov.