Blog Money / Slovník pojmov / Zákon o dani z pridanej hodnoty

Zákon o DPH určuje, ktoré dodania tovarov a poskytovanie služieb podliehajú dani z pridanej hodnoty a stanovuje aj výnimky z dane. DPH sa vzťahuje na domáce a dovážané tovary a služby.

Daňou z pridanej hodnoty sa musia zaoberať tzv. zdaniteľné osoby. Tými sú právnické a fyzické osoby, ktoré samostatne „uskutočňujú ekonomické činnosti“ (tzn. že sústavne vyrábajú, obchodujú či poskytujú služby). Nie vždy je ale zdaniteľná osoba, tiež platcom dane z DPH. Platiteľom dane sa osoba stáva dobrovoľne alebo povinne. Povinnosť zaregistrovať sa ako platiteľ DPH vzniká zdaniteľnej osobe ak výška dosiahnutého obratu za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahne 49 790 Eur.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Zákon o dani z príjmov