Blog Money / Slovník pojmov / Živnostenský list

Živnostenský list svojho držiteľa oprávňuje na podnikanie.

V súčasnej dobe je pojem živnostenský list zastaraný a úrady oficiálne používajú pojem osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Pokiaľ chce SZČO alebo právnická osoba prevádzkovať akýkoľvek typ živnosti (voľná, remeselná, viazaná), musí ešte pred začatím podnikania požiadať o živnostenský list / osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Bez živnostenského listu / osvedčenia o živnostenskom oprávnení nemôžete v Slovenskej republike vo väčšine predmetov podnikania legálne podnikať. Výnimku majú predmety podnikania, ktoré sa riadia osobitnými predpismi, napr. daňoví poradcovia, advokáti, tlmočníci, znalci alebo psychoterapeuti.

O živnostenský list / osvedčenie o živnostenskom oprávnení musíte požiadať aj vtedy, ak si plánujete podnikaním iba privyrábať a mať ho ako vedľajšiu činnosť.

tomto článku sa dozviete, ako si založiť živnosť alebo s. r. o.

Späť na slovník pojmov
Ďalší pojem: Živnostenský register